Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sámo, Velká Morava, Kyjevská Rus

30. 10. 2007

Sámova říše

(str. 135)

 • 623 - 658
 • Slované vytvářeli kmenové svazy, ze strachu před Avary (říše kolem Dunaje a Panonie)
 • velitelem se stal francký kupec Sámo - 623 - sjednotil Slovany, 631 - porazil Dagoberta(Wogastisburg), 658 - po smrti Sáma se říše rozpadá
 • záznamy z Fredegarovy kroniky

 

Velká Morava

(str. 135)

 • 659 - 833 - žádné zprávy o tom, co se dělo na našem území mimo 3 výjimky:
 • 805, 806 - Karel Veliký se pokoušel dobýt naše území (Moravu)
 • pohybovali se zde Frančtí kněží Þ CHRISTIANIZACE(šíření křesťanství)
 • kněží se pohybovali okolo středisek Pasov, Salcburk, Řezno Þ výchozí místa,
 • 822 - sněm ve Frankfurtu(zmínka o Moravě jako o zemi někde na V)
 • 830 - nitranský kníže Pribina, nechal vystavět křesťanský kostelík (zachováno v análech(záznamy))
 • Mojmír se utkal s Pribinou, vítězí Mojmír(Pribina vyhnán, odešel do Panonie k Balatonu, zde se usadil a založil novou říši, po něm vládl jeho syn Kocel)
 • Mojmír - připojil Nitru ke svému území Þ vznikla VM

                    - nový panovnický rod Mojmírovců (830 - 846)

 • Ludvík Němec - (francký panovník), stále v konfliktu s Mojmírem
 • Rastislav - (846 - 870) , syn Mojmíra, musel složit slib poslušnosti frankům,
 • žádal papeže zda - li by VM neudělil statut biskupství, žádost zamítnuta
 • poslal posly do Byzantské ř. k Michalovi III. Þ ten vyslal věrozvěsty ze Soluně(Řecko): Konstantina a Metoděje: - r. 863,

                          

                          - jazyk - staroslověnština – směsice jazyka kterým se mluvilo zde a v Soluni

                          - Metoděj pořídil právní základ pro VM - zákon SJUDNY LJUDEM, přeložil církevní NOMOKÁNON (církevní příručka

                          - Cyril a Metoděj - přeložili části Bible

                          - odešli do Říma aby obhájili své učeníÞ podařilo se, Metoděj byl jmenován arcibiskupem VM, kam se vrátil ale bez Cyrila, který onemocněl a zůstal v klášteře v Římě

                          - Metoděj stihl před svou smrtí pokřtít knížete Bořivoje s jeho manželkou

 • Rastislav uvězněn, na trůn nastupuje -
 • Svatopluk - navázal styky s Karlomanem (FRANK) a usedl na trůn
 • neměl rád Metoděje, po jeho smrti nechal vyhnat všechny jeho žáky, zrušil staroslovjenštinu, nahradil ji latinouÞ učenci odešli do jižního Bulharska k jižním Slovanům,
 • náleželo mu: Krakovsko, Slezsko, Panonie, Čechy, Lužice, Morava
 • Svatopluk měl 3 syny - Mojmír II.

                                            - Svatopluk II.

                                            - neznámé jméno

 • Mojmír II. - slabý panovník, bratrské rozepře, časté vpády Maďarů, říše se začíná rozpadat
 • 906 - říše se rozpadla úplně kvůli nájezdům Maďarů

 

Kultura VM

142str.

- Kovolitectví – výroba šperků

- Gombíky – knoflíky

- Náušnice

- Nákončí – ozdobné přezky a páky

- Textilní výroba

- Kovářství

- Výroba zbraní

- Hrnčířství

- Stavitelství – (kruhové + půlkruhové rotundy s apsidami, baziliky, kostely)

- Naleziště:

- Mikulčice

- Staré Město u Uherského Hradiště

- Pohansko u Břeclavi

- Modrá

Akademik Poulík a Hrubý – znalci Velké Moravy

Prameny k VM:

- Kristiánova legenda

- Fredegarova kronika

- Život Metodějův

- Fuldské anály

Východní a jižní Slované

Kyjevská Rus

- mezi Dněprem a Vislou

- IZ VARIAS V GRIEKY – významná obchodní cesta od Varjagů(Vikingů) do Řecka

- od 8.stol. - začaly vznikat 1. osady

- 9.stol. se vlády v Novgorodském knížectví ujímají Vikingové (Vargajové)

- jeden nejvýznamnějších knížat - Rurik

- kníže Oleg - 882 spojil Novgorod s Kyjevem a vytvořil Kyjevskou Rus, střediskem učinil Kyjev

- Vladimír Svatý (Vladimír jasné slunéčko)

- počátek vzdělanosti

- první písemné památky (byliny)

- kamenné stavby

- 988 přijal z Byzance křesťanství

- rozšířil území KR na jih

 • 1.pol.11stol. vládne syn Vladimíra Svatého -
 • Jaroslav Moudrý - vydal nejstarší ruský (slovanský) zákoník = Ruská pravda
 • nový nástupnický systém - na trůn nastupuje nejstarší příslušník rodu
 • rozvoj kultury
 • rozvoj společnosti a její rozdělení - šlechta(= bojaři), duchovní

- poddaný lid

 • po jeho smrti se říše rozpadá na řadu knížectví
 • 12. st. Moskevské knížectví (Jiří Dolgoruký)
 • dostalo se do popředí
 • 13. st. - na území Ruska zaútočili Tataři (= Mongolové), Rusko si podmanili na více než 200 let

Kultura a vzdělanost

 • jazyk: staroslovjenština
 • písmo: cyriliceÞ azbuka
 • hrdinský epos Slovo o pluku Igorově, pověst vremenných let