Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hmotnost at., látkové množství, molární hm.

30. 10. 2007

Hmotnost atomů

1. u = 1, 66057 . 10 -27 kg - Atomová hmotnostní jednotka (u)

2. mu = m C/12 = 1,66 . 10 -27 kg = Atomová hmotnostní konstanta

3. relativní atomová hmotnost Au (x) = m (x) / mu

4. relativní molekulová hmotnost Mr (y) = m(y)/ mu

Látkové množství

n = značka

mol = jednotka

1mol = 6,022 . 1023 částic = NA ( Avogadrova konstanta)

n = N/ Na (N - počet částic, Na - Avogardová konstanta)

n = m/ M

Látkové množství jeden mol, obsahuje právě tolik částic tolik, kolik je atomů ve vzorku nuklidů C o hmotnosti 12 g.

Tento počet vyjadřuje avogadrova konstanta.

Molární hmotnost

M = m/n

M (H)= m(H) . Na

nejčastější používaná jednotka g/mol

Je hmotnost takového souboru částic jehož n je jednotkové ( můžeme je vypočítat i jako součin m jedné částice a Na). Je-li M vyjádřena v g/mol, pak je její číselná hodnota rovna relativní atomové hmotnosti tohoto prvku nebo číselné hodnotě hmotnosti atomu tohoto prvku, vyjádřené v atomové hmotnostní jednotce.